Stopy o wysokiej entropii (HEA)

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik
tadeusz.kulik@pw.edu.pl
22 234 87 19

Obszar badań obejmuje wytwarzanie i badanie struktury oraz wybranych właściwości stopów o wysokiej entropii (HEA – High Entropy Alloys).

HEA to wieloskładnikowe (na ogół minimum 5 pierwiastków) stopy o prostej budowie fazowej, wykazujące istnienie jednego lub dwóch roztworów stałych w swojej strukturze, niezależnie od składu chemicznego. Stopy HEA wytwarzane mogą być poprzez topienie czystych pierwiastków i odlewanie ciekłego stopu, albo w stanie stałym metodą mechanicznej syntezy proszków i ich konsolidacji. HEA odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi (wytrzymałość, twardość), także w podwyższonej temperaturze, oraz odpornością na zużycie ścierne i stabilnością strukturalną w podwyższonej temperaturze.

Obok badań nad wytwarzaniem tego typów stopów, realizowane są badania ich  mikrostruktury, stabilności termicznej oraz właściwości mechanicznych.
 

Tematyki badawcze

 • Stopy wytwarzane metodami odlewniczymi
 • Stopy wytwarzane metodą mechanicznej syntezy i spiekania proszków
 • Spiekanie proszków metodą Pulse Plasma Sintering
   

Oferta badawcza

 • Wytwarzanie stopów metodami odlewniczymi
 • Wytwarzanie stopów metodą mechanicznej syntezy i konsolidacji proszków
 • Badania mikrostruktury odlewów, proszków i spieków
 • Badania stabilności termicznej
 • Badania właściwości mechanicznych
   

Infrastruktura badawcza

 • Piec łukowy do topienia stopów
 • Urządzenie melt-spinner do odlewania stopów
 • Młynek planetarny Fritsch P5
 • Młynek typu shaker Spex 8000D
 • Młynek magnetyczny Uni-Ball
 • Młynek cryo-mill Retsch
 • Dyfraktometr rentgenowski Rigaku Mini Flex II
 • Kalorymetr różnicowy Perkin Elmer DSC 7
 • Kalorymetr różnicowy Perkin Elmer 8000
 • Kalorymetr DTA/DSC LabSys Setaram
 • Mikroskop świetlny Zeiss AxioVert
 • Urządzenie do spiekania proszków metodą Pulse Plasma Sintering
   

Współpraca krajowa

 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa | dr hab. inż. Agnieszka Grabias
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków | prof. dr hab. inż. Marek Danielewski i mgr inż. Juliusz Dąbrowa
   

Współpraca międzynarodowa

 • Erich Schmid Institute of Materials Science, University of Leoben, Austria | prof. Jürgen Eckert i dr. Prashanth Konda Gokuldoss 
   

Kontakt

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik
tadeusz.kulik@pw.edu.pl
22 234 87 19
Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych