Inkubator Orbital Shaker-Incubator ES-80, Grant Instruments

Dane techniczne Cyfrowa kontrola czasu, temperatury i prędkości wytrząsania zapewnia dokładność i powtarzalność.
Zmienna prędkość: 50 do 250 obr./min.
Zakres temperatury 25-80 °C, nośność: 8 kg, zakres regulacji temperatury: 0,1°C, stabilność: 0,5°C.
Wyposażenie Wyposażenie w ruchomą platformę umożliwia inkubację z wytrząsaniem orbitalnym do energicznego lub równomiernego mieszania próbek w różnych kolbach i naczyniach.
Osoba do kontaktu dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Laboratorium Laboratorium Nanomateriałów Bioaktywnych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 031