Mikrotwardościomierz Vickersa Shimadzu HMV-G

Dane techniczne
  • Obciążenie pomiaru max. 19,61 N min. 9,807 mN
  • Automatyczny pomiar odcisku
  • Możliwość badania próbek płaskich, cylindrycznych, sferycznych, wklęsłych i wypukłych
  • Obiektywy x10, x20,x40 i x100
  • Stolik ruchomy sterowany ręcznie śrubami mikrometrycznymi (osie X i Y)
Wyposażenie
  • Jednostka komputerowa
  • Stół przeciwwstrząsowy
Osoba do kontaktu Krzysztof Kulikowski
Zakład Zakład Inżynierii Powierzchni
Lokalizacja na Wydziale Budynek NT p. 37