Liofilizator Alpha 2-4 LD Plus, Martin Christ

Dane techniczne Liofilizator laboratoryjny z opcją 3 płaskich półek lub 8 kolb, kondensator lodu, Odpowiedni do suszenia w punkcie potrójnym próbek zawierających wodę lub rozpuszczalniki organiczne (alkohole). Suszenie wcześniej zamrożonych próbek w temperaturze -85°C, wydajność max. 4 kg lodu/24h
Wyposażenie Wyposażony w głowicę ze stali nierdzewnej do maks. 8 kolb., chemoodporną pompę olejową, dwustopniowa, o wydajności min. 5 m 3/h, próżni absolutnej ok. 5 x 10-3 mbar.
Osoba do kontaktu dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Laboratorium Laboratorium Nanomateriałów Bioaktywnych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 25