Cytometr przepływowy BD FACSCalibur, Beckman Coulter

Dane techniczne Analiza komórek ludzkich, bakteryjnych oraz innych rodzajów organizmów jednokomórkowych, sortowanie komórek oraz ich rozkład w odniesieniu do wybranych parametrów fluorescencji, szeroka gama zastosowań badawczych oraz klinicznych.
Wyposażenie Wyposażony w laser 488 nm i 635 nm, zestaw zoptymalizowanych procedur do testów do analizy żywotności komórek, badań proliferacji oraz cyklu komórkowego, uszkodzeń DNA, analizy szlaków sygnałowych, oznaczania mitochondriów i potencjału błony mitochondrialnej, pomiarów produkcji reaktywnych form tlenu (ROS).
Osoba do kontaktu dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Laboratorium Laboratorium Nanomateriałów Bioaktywnych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 25