Dwuwiązkowy spektrometr UV-VIS Evolution 201, Thermo Scientific

Dane techniczne Lampa ksenonowa, zakres pomiaru długości fali 190-1100 nm
Wyposażenie Układ transmisyjny oraz reflektancyjny. System zmiennej geometrii wiązki umożliwiający optymalne dopasowanie do potrzeb aplikacji. Możliwość wyboru trzech geometrii: do pomiarów w standardowych kuwetach, mikrokuwetach, do pomiarów przy pomocy sond światłowodowych, do pomiarów odbiciowych ciał stałych.
Osoba do kontaktu dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Laboratorium Laboratorium Nanomateriałów Bioaktywnych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 25