Analizator wielkości cząstek oraz potencjału Zeta Zetasizer Nano-ZS (Malvern Instruments)

Dane techniczne Potencjał zeta (wyznaczany przy użyciu technologii M3-PALS), wielkość cząstek (pojedynczych cząstek jak i aglomeratów o wielkości od 1 nm do 10 μm), wyznaczana przy użyciu technologii NIBS i Dynamicznego Rozpraszania Światła), pH, przewodność, polidyspersyjność.
Wyposażenie Autotitrator MPT-2, który umożliwia zautomatyzowane pomiary potencjału zeta w funkcji pH i szerokim zakresie temperatury. Degazer mediów titracyjnych.
Osoba do kontaktu dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Laboratorium Laboratorium Nanomateriałów Bioaktywnych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 23