Znamy nazwiska laureatów konkursu DEMO Materials

Projekty Julii Kosińskiej, Mateusza Malikowskiego, Miłosza Nowaka i Doriana Żarny otrzymały finansowanie z Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

W konkursie wyróżniono osiem projektów - cztery z naszego wydziału, dwa z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz dwa z Wydziału Chemicznego.

Oto lista zwycięskich projektów:

  • "Analiza możliwości zastosowania różnych porogenów do kształtowania mikrostruktury katody wysokotemperaturowego ogniwa paliwowego" - Julia Kosińska, opiekun: dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni
  • "Zaprojektowanie i wytworzenie głowicy do druku 4D ze stopów aluminium" - Mateusz Malikowski, opiekun: dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni
  • "Zaprojektowanie i zbudowanie stanowiska do badania metodą bąbelkową - nieniszczącej metody pośredniego pomiaru średnicy porów otwartych" - Miłosz Nowak, opiekun: dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni
  • "Demonstrator urządzenia przeznaczonego do wytwarzania przyrostowego, ekologicznych mas kompozytowych na bazie cellulozy i polisacharydów" - Dorian Żarna, opiekun: dr inż. Bartosz Michalski

Celem konkursu DEMO Materials jest wsparcie rozwoju naukowego studentów Politechniki Warszawskiej, zwiększenie ich aktywności naukowej oraz umożliwienie im rozwoju naukowego z zakresu technologii materiałowych.