Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2023/2024

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie poprzez aplikację USOSweb w dniach 28 marca - 11 kwietnia 2023 roku.

 1. Termin składania dokumentów w Dziekanacie do 12.04.2023 roku.
 2. Miejsce składania dokumentów:  Dziekanat WIM, ul. Wołoska 141, pok. 204
 3. Wykaz wymaganych dokumentów:
  1. Wniosek aplikacyjny, wydrukowany z USOSweb i podpisany przez studenta.
  2. Zaświadczenie o średniej ocen (średnia skumulowana od początku studiów) – zaświadczenie zostanie dołączone przez Dziekanat po złożeniu wniosku aplikacyjnego.
  3. Zaświadczenie o znajomości języka obcego, w którym student będzie poruszał się na uczelni zagranicznej (nie dotyczy języka obcego realizowanego w Politechnice Warszawskiej).
  4. Zaświadczenie o zaangażowaniu studenta w działalność na PW (np. Samorząd Studentów, ESN, koło naukowe).

W razie pytań prosimy o kontakt:

 
Szczegółowe informacje o programie i procedurze aplikacyjnej: https://www.cwm.pw.edu.pl