Rdza czy złoto? Konkurs Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego

plakat konkursu

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę doktorską, magisterską oraz inżynierską, obronioną w latach 2021-2022 i wpisującą się w tematykę ochrony przed korozją. 

Tematyka objęta konkursem, to szeroko rozumiana ochrona przed korozją powierzchni metalowych, betonowych, polimerowych i drewnianych, dlatego też prace mogą dotyczyć:

  • materiałów odpornych na korozję,
  • powłok ochronnych,
  • ochrony elektrochemicznej i inhibitorowej,
  • badań korozyjnych,
  • zagadnień projektowych, legislacyjnych, organizacyjnych, ochrony środowiska i podobnych.

Wniosek o przyznanie nagrody wraz z egzemplarzem zgłaszanej pracy oraz opinią promotora, ewentualnie recenzenta lub użytkowników wdrożonych rozwiązań opracowanych w pracy należy przesłać na adres PSK, ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk. Do wniosku należy załączyć dane teleadresowe autora pracy (adres, nr telefonu, e-mail) oraz oświadczenie autora o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Konkursu i na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z konkursem.

W konkursie przewidziane są nagrody:

  • Najlepsza praca inżynierska/licencjacka - nagroda 2 000,00 zł,
  • Najlepsza praca magisterska - nagroda 2 500,00 zł,
  • Najlepsza praca doktorska - nagroda 3 000,00 zł.
     

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2023 r. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w kwietniu 2023 r. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji PSK, planowanej na 19-21.04.2023r.

Regulamin i wniosek są dostępne na stronie https://psk.org.pl/o-nas/konkursy.