Przesunięcie terminu publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jarosława Żelazko

Obrona pracy doktorskiej pt. „Zastosowanie przekształcenia Laplace’a do wyznaczania parametrów radiacyjnych centrów defektowych w monokryształach krzemu metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej” pana mgr. inż. Jarosława Żelazko z powodu panującej epidemii odbędzie się w terminie późniejszym. Nowa data obrony jest w trakcie ustalania.