Program stypendialny Fundacji SILNIA

Fundacja SILNIA ogłasza nabór do programu stypendialnego na rok akademicki 2021/2022. Program skierowany jest do osób w trudnej sytuacji materialnej, które planują rozpoczęcie studiów lub już studiują poza miejscem swojego zamieszkania.

Zasady udziału w programie:

 1. Beneficjentami stypendium są jest uzdolniona młodzież z niezamożnych rodzin, która osiąga ponadprzeciętne wyniki w nauce, zamierzająca studiować lub studiująca w polskich uczelniach państwowych na dziennych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
 2. Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia Fundacja SILNIA oferuje stypendia w wysokości 500,00 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca) w danym roku akademickim.
 3. O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:
  • są abiturientami szkół średnich, którzy zdawali maturę w danym roku szkolnym i zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych; (lub)
  • studenci polskich uczelni państwowych na dziennych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,
  • pochodzą z niezamożnych rodzin.
    

Regulamin programu »

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.fundacjasilnia.pl.