Program "Legia Akademicka" w Politechnice Warszawskiej

Termin składania wniosków do programu Legia Akademicka został przedłużony do 8 marca 2019 roku.

Informacje dla zainteresowanych:

  • formularze zgłoszeniowe na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej: http://www.wojsko-polskie.pl
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Dziale ds. Studiów:
  • w godzinach pracy Działu 8.00-16.00, - w terminie do 8 marca 2019 r.
  • adres Działu ds. Studiów: Politechnika Warszawska, Dział ds. Studiów, ul. Polna 50, VII piętro, pok. 717, 00-644 Warszawa; tel. 22 234 58 09

Więcej informacji znajduje się: