Obrony

W styczniu odbędą się obrony rozpraw doktorskich Joanny Lipeckiej i Marcina Polaka.

mgr inż. Joanna Lipecka, 17.01.2019
praca pt. "Phenomenon of melting point depression in Al-Si/AlN nanomultilayer system and its application in joining of ultrafine grained aluminium alloys"

mgr inż. Marcin Polak, 25.01.2019
praca pt. "Uwodornione związki międzymetaliczne typu La(Fe, Si)13- sposób otrzymywania, właściwości i zastosowanie"