OPEN TIME OF CAS – Rozmowy i Rozumowania

plakat

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zorganizowało kontynuację otwartego spotkania zdalnego z cyklu OPEN TIME OF CAS – Rozmowy i Rozumowania pt. „Przewidywanie zdarzeń, struktura czasu i przestrzeni”. Prelegentami byli: Andrzej Dragan (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski), Stanisław Janeczko (Centrum Studiów Zaawansowanych, Politechnika Warszawska) i Tomasz Miller (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński).

Spotkanie odbyło się 23 listopada 2020 r. o godz. 12.15 na platformie https://zoom.us.