Nasi Naukowcy laureatami konkursu YOUNG PW

aparatura badawcza

Witold Chromiński, Jakub Ciftci, Joanna Idaszek, Michał Jakubczak i Barbara Wieluńska-Kuś otrzymają dofinansowanie do swoich projektów w I edycji konkursu „YOUNG PW” w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Celem konkursu YOUNG PW jest wsparcie rozwoju naukowego młodych naukowców, tj. doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej prowadzących działalność naukową, którzy są zaliczeni do liczby N i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

Tematyka projektów badawczych, realizowanych w ramach konkursu YOUNG PW, powinna dotyczyć badań z zakresu Strategicznych Pól Oddziaływań określonych w Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030.
   

Oto tytuły zwycięskich projektów:

  • Witold Chromiński - Defekty mikrostruktury a procesy wydzieleniowe – zastosowanie tomografii elektronowej dla stopów Al-Mg-Cu
  • Jakub Ciftci - Wytwarzanie addytywne stopu niobu C103 i kompozytu metalicznego na jego osnowie – rozwój materiałów do zastosowań wysokotemperaturowych
  • Joanna Idaszek - Opracowanie biotuszy do druku 4D rusztowań hydrożelowych zdolnych do transformacji kształtu.
  • Michał Jakubczak - Badania właściwości ekotoksykologicznych nowych materiałów z rodziny faz MXenes
  • Barbara Wieluńska-Kuś - Mikrostrukturalne uwarunkowania retencji deuteru w Wolframie do zastosowań w przyszłym reaktorze syntezy termojądrowej