Najlepsze studia w Polsce na kierunku inżynieria materiałowa prowadzi WIM PW

fot. BPI PW

Ranking Studiów Inżynierskich 2020 miesięcznika Perspektywy po raz kolejny wykazał, że wydziałem, który najlepiej w Polsce kształci na kierunku inżynieria materiałowa jest Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Trzy pierwsze miejsca dla kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA zajęły:

  1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej (100 pkt.)
  2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (89.40 pkt.)
  3. Politechnika Gdańska (72.20 pkt.)

Uroczystość ogłoszenia wyników rankingu* odbyła się 17 lipca 2020 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Wydział Inżynierii Materiałowej reprezentował dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. PW, Prodziekan ds. Nauczania (na zdjęciu: druga osoba od prawej w pierwszym rzędzie). 

Tego samego dnia ogłoszono również wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020, w którym po raz czwarty z rzędu Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce. PW po raz 15. z rzędu została najlepszą techniczną uczelnią w kraju.

 

*Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2020  to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Ranking, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się z od 14 do 16 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów, którymi są: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Potencjał dydaktyczny, Efektywność naukowa, Umiędzynarodowienie, Innowacyjność.
Więcej na http://ranking.perspektywy.pl