Mobility PW V

Ruszył nabór do piątej edycji konkursu Mobility PW. Konkurs skierowany jest do pracowników naukowych i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Nabór wniosków w V konkursie Mobility PW jest otwarty do 30.01.2023 r. włącznie i obejmuje mobilności, które rozpoczną się nie wcześniej niż 15 marca 2023 r. i nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

W konkursie można ubiegać się o finansowanie następujących form mobilności:

  • udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach, warsztatach, stażach towarzyszących lub stażach przemysłowych – (od 5 dni do 3 miesięcy)
  • pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego; wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w Polsce; udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego – (od 5 dni do 3 miesięcy).

Wniosek i regulamin konkursu znajduje się na stronie https://www.csz.pw.edu.pl.