Młodzi naukowcy z WIM PW laureatami programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

fot. KFF "Focus"

Krzysztof Wasiak i Rafał Kozera otrzymali dofinansowanie swoich projektów w ramach dziewiątej edycji konkursu programu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wyróżnienie otrzymało jeszcze pięcioro naukowców z Politechniki Warszawskiej

Dofinansowane projekty:

  • "Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej z węglikami" mgr. inż. Krzysztofa Wasiaka (Wydział Inżynierii Materiałowej),
  • "Lodofobowe powierzchnie do zastosowań na elementy z kompozytów polimerowych" mgr. inż. Rafała Kozyry (Wydział Inżynierii Materiałowej),

Program LIDER ma charakter elitarny, a skierowany jest do przedstawicieli różnych dziedzin naukowych. W skali kraju jest przedsięwzięciem unikatowym, a zarazem komplementarnym w systemie finansowania nauki w Polsce. Tworzy on silne podstawy do wzmocnienia konkurencyjności polskiej nauki  i nowego pokolenia polskich naukowców  w skali europejski i światowej.  Wpisuje się też w światowy trend tworzenia nowych, ukierunkowanych instrumentów finansowania badań przez młodych naukowców.
Głównym celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

W dziewiątej edycji konkursu laureatami zostało w sumie 51 naukowców. Certyfikaty i symboliczne czeki otrzymali podczas uroczystości, która odbyła się 22 stycznia 2019 roku.

Pełna lista dofinansowanych projektów jest dostępna na stronie NCBR