Konkurs o Nagrodę ABB

grafika konkursowa

fot. ABB

21 edycja konkursu obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim.

Prace powinny dot. następujących dziedzin:  

 • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
 • Diagnostyka predykcyjna urządzeń i systemów przemysłowych
 • Energoelektronika i systemy sterowania w układach napędowych
 • Technologie wykorzystujące uczenie maszynowe i systemy sztucznej inteligencji
 • Analityka i analiza danych w zastosowaniach przemysłowych
 • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych
 • Technologie i systemy autonomiczne
 • Infotronika, elektronika oraz zaawansowane technologie sensorowe
 • Obliczenia rozproszone (cloud computing)

Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Technologicznego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

 • Nagroda Główna 30 000 PLN 
 • 2 Wyróżnienia po 15 000 PLN
   

 Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • I  etap – zgłoszenia do 15.11.2023
  • Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) oraz klauzuli informacyjnej wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłaniu go wraz ze streszczeniem pracy, pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com. W streszczeniu tym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy, nie powinno ono zawierać więcej niż 1000 słów. W odpowiednim do tego polu w formularzu zgłoszeniowym wymaga się umieszczenia wykazu 10 słów kluczowych, charakteryzujących treść nadesłanej pracy.Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 30 prac. Laureaci I Etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 31.01.2024. Lista Laureatów zostanie również opublikowana na stronie www.abb.pl/konkurs
    
 • II etap – zgłoszenia do 28.02.2024
  • W tym etapie Konkursu wezmą udział tylko Laureaci I Etapu. Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) i przesłaniu go wraz z egzemplarzem pracy w formacie PDF pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com .

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czerwcu 2024 roku. Więcej na https://new.abb.com/pl.