Konkurs na zespołowe granty dziekańskie i stypendia z subwencji dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

studenci

Dziekan WIM ogłasza konkurs w ramach dotacji z subwencji na 2021 rok na sfinansowanie badań naukowych w formie stypendiów dla doktorantów oraz zespołowych grantów dziekańskich.

Termin składania wniosków: do 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) do godz. 12:00.

UWAGA - termin składnia wniosków zostaje przedłużony do 02 września br. (czwartek) do godz. 10.00.
 

Wnioski prosimy przesyłać elektronicznie na adres: Tatiana.Erenc@pw.edu.pl oraz dostarczyć w formie papierowej (podpisane) bezpośrednio do Tatiany Erenc - Sędziak (pokój 211). Przyjmowane będą tylko wnioski podpisane przez Kierownika Grantu/Stypendium oraz Kierownika Jednostki organizacyjnej.

*Konkurs nie dotyczy doktorantów wdrożeniowych.