Konkurs na staż post-doktorski

Politechnika Warszawska i Fundacja Dekaban ogłaszają konkurs na staż post-doktorski w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, Michigan, USA.

Czas trwania stażu – 12 miesięcy.
Orientacyjny początek stażu 01.10.2021 (termin rozpoczęcia i realizacja stażu uzależnione od sytuacji pandemicznej w Polsce i USA).
Warunki:

  • obszar badań naukowych odpowiadający zakresowi działalności badawczej prowadzonej w College of Engineering University of Michigan,
  • stopień doktora w obszarze nauk technicznych,
  • zatrudnienie w Politechnice Warszawskiej,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

Wybrani stypendyści będą zatrudnieni w College of Engineering, University of Michigan, na stanowisku Visiting Assistant Professor.

Fundacja Dekaban zapewnia stypendium i zwrot kosztów podroży dla stypendysty oraz większą część ubezpieczenia zdrowotnego. Stypendysta jest odpowiedzialny za znalezienie odpowiedniego zakwaterowania w Ann Arbor.

Aplikacja: list motywacyjny wraz z CV w języku angielskim (w formacie podanym u dołu strony https://dekaban.engin.umich.edu/administration) należy składać elektronicznie w terminie do 10 maja 2021 roku do sekretariatu Prorektora ds. Nauki, prof. dr hab. Mariusza Malinowskiego na adres: prorektor.nauka@pw.edu.pl.

plakat