Konkurs na granty dziekańskie dla młodych doktorów i stypendia dla doktorantów

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej PW ogłasza Konkurs w ramach dotacji z subwencji na 2019 rok na sfinansowanie badań naukowych w formie grantów dziekańskich (indywidualny lub zespołowy) dla młodych naukowców oraz stypendiów dla doktorantów.

Termin składania wniosków – do 20 sierpnia 2019 roku (wtorek).

Wnioski prosimy przesyłać elektronicznie na adres: Tatiana.Erenc@pw.edu.pl oraz dostarczyć w formie papierowej (podpisany) – bezpośrednie do Tatiany Erenc - Sędziak pokój 211.