Kierunek "Inżynieria Materiałowa" z certyfikatem PKA

W grudniu 2020 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała certyfikaty doskonałości kształcenia. Kierunek "Inżynieria Materiałowa" otrzymał wyróżnienie w kat. Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów.

Uzyskanie tego certyfikatu możliwe jest wówczas, gdy raport z wizytacji zawiera dobre praktyki w zakresie kryterium 8) wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia, a uzasadnienia ocen stopnia spełnienia kryteriów 4), 5), 9) i 10) potwierdzają skuteczny wpływ studentów na zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia na kierunku i prezentują dobre praktyki w tej sferze.

Jednostki, które prowadzą kierunki wyróżnione przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej certyfikatem, wdrażają skuteczne, innowacyjne oraz godne naśladowania rozwiązania sprzyjające jakości kształcenia, charakteryzujące się w szczególności:

  • skutecznością, to jest zdolnością osiągania celów w sferze doskonalenia jakości kształcenia;
  • uniwersalnością, to jest możliwością przenoszenia do innych uczelni;
  • innowacyjnością, to jest nowatorskim charakterem w sferze doskonalenia jakości kształcenia;
  • wzorcowością, to jest możliwością bycia punktem odniesienia;
  • etycznością, to jest zgodnością z normami i wartościami etycznymi oraz zasadami odpowiedzialności społecznej;
  • trwałością, to jest powtarzalnością i trwałością wpływu na doskonalenie jakości kształcenia.

Lista nagrodzonych kierunków znajduje się na stronie www.pka.edu.pl.

Źródło informacji pka.edu.pl