IV edycja Konkursu o Staż – Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego zapraszają do udziału w IV edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego. Celem konkursu jest kształcenie i rozwój młodej kadry w sektorze kosmicznym oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami sektora kosmicznego.

W tegorocznej edycji bierze udział 15 podmiotów z Polski, które dysponują 15 miejscami stażowymi. Staż dedykowany jest absolwentom z tytułem magistra, licencjata, inżyniera lub magistra inżyniera, osobom z otwartym przewodem doktorskim oraz młodym naukowcom z tytułem magistra inżyniera lub magistra inżyniera, doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Nabór rozpoczął się 3 czerwca, a kończy się 24 czerwca  2019 roku. Wszystkie informacje o programie stażowym dostępne są na stronie: http://space.biz.pl