Forum Inżynierii Materiałowej

zdjęcie mikroskopu

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Forum Inżynierii Materiałowej zapraszamy na otwarte międzyuczelniane seminarium pod patronatem Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Wykład  pt.: Materials engineering in regenerative cardiac surgery; "yesterday and today"  wygłosi prof. Roman Major (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Kraków).

Seminarium odbędzie się 24. czerwca2021 roku (czwartek) o godz. 10.00, w formie video-konferencji na platformie ZOOM.

Link do logowania na platformie ZOOM: https://zoom.us

Uwaga! Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia pod adres e-mail damian.migas@polsl.pl do 23.06.2021r.
Prosimy o zainstalowanie aplikacji ZOOM oraz zalogowanie imieniem i nazwiskiem. 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt mailowy: fim@polsl.pl.