Dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

Nagroda Inteligentego Rozwoju 2020

Dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości

To docenienie za realizację projektów pt. "Badania właściwości przeciwnowotworowych nanokryształów 2D karbidków i azotków tytanu - faz MXenes", "Badania właściwości bioaktywnych nowych dwuwymiarowych struktur karbidków lekkich metali przejściowych" oraz "Zaawansowane techniki badania in situ zjawiska sorpcji bakterii na powierzchni nowych nanohybrydowych sorbentów grafenowych w układach wodnych".

Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju są przyznawane od 2016 roku organizacjom i osobom, które w swojej działalności wykazują się ukierunkowaniem na przyszłość. Wszystkie projekty, inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez laureatów charakteryzują się innowacyjnością i są najlepszymi przykładami zrównoważonego i inteligentnego rozwoju.

Inicjatorem i Organizatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Źródło: pw.edu.pl