Dostęp do platform JoVE i iThenticate

Biblioteka Główna zachęca do skorzystania z dostępu do platformy JoVE (Journal of Visualized Experiments oraz programu antyplagiatowego iThenticate. 

JoVE (Journal of Visualized Experiments) to jedyny na świecie recenzowany naukowo periodyk w formie wideo z zakresu biologii, chemii, medycyny, biotechnologii, psychologii oraz dziedzin pokrewnych, indeksowany w PubMed i Web of Science.

Dostęp testowy jest aktywny do 30 czerwca 2021 r. dla wszystkich użytkowników z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.

Więcej na ten temat na stronie bg.pw.edu.pl

 
Program antyplagiatowy  iThenticate to projekt pilotażowy skierowany do pracowników/doktorantów prowadzących działalność naukową w Politechnice Warszawskiej. 

Program umożliwia weryfikację oryginalności dokumentu (głównie anglojęzycznego) przed wysłaniem do redakcji w celu jego opublikowania, poprzez porównanie z otwartymi zasobami Internetu oraz z bazami danych indeksowanymi przez iThenticate.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego  (wymagany adres mailowy w domenie @pw.edu.pl). Liczba kont jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły na stronie bg.pw.edu.pl

 

W razie problemów z dostępem do baz należy się kontaktować z Oddziałem Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych: oin.bg@pw.edu.pl