Kształcimy najlepiej w Polsce!

Dziekani i Prodziekani PW prezentują dyplomy otrzymane od Fundacji Perspektywy

na kierunku Inżynieria Materiałowa

Ranking Studiów Inżynierskich 2021 miesięcznika Perspektywy po raz kolejny wykazał, że wydziałem, który najlepiej w Polsce kształci na kierunku Inżynieria Materiałowa jest Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Cały czas dbamy o to, aby studia prowadzone na naszym wydziale miały wysoki poziom. Dowodem na to jest także Akredytacja EUR-ACE Label przyznana w uznaniu wysokiej jakości kształcenia, czy certyfikat doskonałości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kat. Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów. – mówi dr inż. Rafał Wróblewski, Prodziekan ds. Studenckich.

Uroczystość ogłoszenia wyników rankingu* odbyła się 22 czerwca 2021 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Wydział Inżynierii Materiałowej reprezentowali Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Joanna Zdunek i Prodziekan ds. Studenckich, dr inż. Rafał Wróblewski. 

W Rankingu Kierunków Studiów na podium znalazło się także 21 innych kierunków prowadzonych na Politechnice Warszawskiej, w tym 16 na pierwszym miejscu.

 
Tego samego dnia ogłoszono również wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021, w którym po raz 5. z rzędu PW zajęła miejsce na podium zestawienia, a po raz 16. z rzędu okazała się najlepszą uczelnią techniczną.

 

*Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2021, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 11 do 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Potencjał dydaktyczny, Potencjał naukowy, Umiędzynarodowienie. Pełne wyniki zestawienia dostępne są na stronie ranking.perspektywy.pl.