Trwa rekrutacja do Szkół Doktorskich PW

Do 25 sierpnia 2019 roku kandydaci mają czas, aby zarejestrować się w systemie www.rekrutacja.pw.edu.pl. Następnie do 28 sierpnia należy złożyć wymagane dokumenty i wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Na Politechnice Warszawskiej utworzono pięć Szkół Doktorskich. Szczegółowe informacje o każdej z nich (w tym m.in. program kształcenia, informacje praktyczne i wykaz zagadnień proponowanych do realizacji w ramach doktoratów) znajdują się w odpowiednich zakładkach na stronie PW:

Harmonogram rekrutacji:

  • 5-25 sierpnia - rejestracja w systemie www.rekrutacja.pw.edu.pl
  • 19-28 sierpnia - złożenie wymaganych dokumentów (pełna lista dostępna w Informacjach praktycznych dla każdej ze Szkół Doktorskich) w wersji papierowej i elektronicznej (skany dokumentów zapisane na nośniku CD) w Dziale Obsługi Doktorantów (ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pok. 335; godziny, w jakich można składać dokumenty, są podane w Informacjach praktycznych dla każdej ze Szkół Doktorskich)
  • do 4 września - złożenie (również w wersji papierowej i elektronicznej) dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra wraz z dokumentacją pozwalającą ocenić przebieg studiów (dyplom wraz z suplementem)
  • pierwsza połowa września - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami