Stypendium Rodziny Lipińskich na r.a. 2020/2021

Fundacja Rodziny Lipińskich ponownie ufundowała stypendium dla studentów Politechniki Warszawskiej. Wnioski przyjmowane były do 18 stycznia 2021 w Biurze spraw Studenckich, Gmach Biurowy ul. Noakowskiego 18/20 p. 210.

O stypendium mogą ubiegać się studenci następujących Wydziałów:

  1. Inżynierii Chemicznej i Procesowej (wszystkie kierunki),
  2. Inżynierii Materiałowej (wszystkie kierunki),
  3. Chemicznego (wszystkie kierunki),
  4. Fizyki (kierunek Fizyka Techniczna),

którzy:

  • posiadają obywatelstwo polskie,
  • dla studentów pierwszego roku — uzyskali w procesie rekrutacji liczbę punktów większą niż P = Min+ (Max-Min) x 60%, gdzie: Min — liczba punktów od której przyjmowano kandydatów, Max-najwyższa liczba punktów uzyskana przez kandydata,
  • dla studentów kolejnych lat - wykażą się średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczoną zgodnie z Regulaminem Studiów) za ostatni rok, nie niższą niż 4,25,
  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i spełniają warunki do otrzymania stypendium socjalnego,
  • posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej znajdującej się w miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców.