Spin-off Amazemet z tytułem „Innowacyjna Firma”

fot. Rafał Chwalczuk

fot. Rafał Chwalczuk

W XIII edycji konkursu „Innowator Mazowsza”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Politechnika Warszawska, jako partner konkursu, przyznała nagrody specjalne. W kategorii „Innowacyjna Firma” wyróżniono Amazemet – spółkę spin-off PW, którą tworzą naukowcy z naszego Wydziału. 

Amazemet specjalizuje się w wysokotemperaturowych technologiach ultradźwiękowych i urządzeniach do atomizacji proszków metali oraz wspomaganiu procesów odlewniczych.

Nagroda została przyznana za rePowder – urządzenie, które pozwala na przetwarzanie materiałów metalicznych o dowolnym składzie chemicznym oraz recykling materiałów w celu wytwarzania proszków metalicznych do zastosowania w druku 3D.
 

Celem konkursu „Innowator Mazowsza” jest wyłonienie i nagrodzenie młodych naukowców oraz firm, które opracowały i wdrożyły innowacyjne rozwiązania.

W tym roku na konkurs wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń – aż 105 (79 od firm i 26 od naukowców).