Seminarium poświęcone ofercie badawczej jednostek Politechniki Warszawskiej

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zaprasza na seminarium, na którym zostaną zaprezentowane wyniki badania dot. współpracy na linii nauka – miasto.

Podczas wydarzenia omówiony zostanie także katalog prezentujący wiodące jednostki naukowe z Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Wnioski z dyskusji posłużą do opracowania narzędzi potrzebnych do mapowania oferty badawczej PW i przygotowania katalogu poświęconego jednostkom PW.

Termin: 6 lutego 2020 r. godz. 17:00
Miejsce: sala 4.01 (IV piętro), CZIiTT PW, ul. Rektorska 4
Zapisy: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl