Oferta Instytutu Badań Kosmetyków

fot. https://drkoziej.com

fot. drkoziej.com

Dr Koziej Instytut Badań Kosmetyków poszukuje studentki lub studenta zainteresowanego napisaniem pracy magisterskiej pt. "Wpływ oddziaływania produktów kosmetycznych na strukturę i właściwości włosów". Praca będzie wykonywana we współpracy z Instytutem Badań Kosmetyków, dyplomant będzie prowadzony przez opiekuna z WIM PW oraz opiekuna z Instytutu.

Praca będzie dotyczyła opracowania metody badawczej umożliwiającej pomiar właściwości mechanicznych ludzkich włosów traktowanych różnymi produktami kosmetycznymi. Pierwszym z etapów prac studenta będzie analiza mikrostruktury w celu poznania budowy włosa, określenie wpływu kosmetyków do włosów na zmiany w strukturze włosa oraz analiza zmian właściwości mechanicznych włosa.

Głównym celem pracy będzie opracowanie metodyki pomiaru właściwości mechanicznych, oszacowanie i wyznaczenie parametrów dla włosa, które bezpośrednio przełożą się na potwierdzenie deklaracji dotyczącej wzmocnienia, wzrostu elastyczności oraz sprężystości włosa.
 

Planowane zastosowanie metod badawczych:

 • w zakresie badań mechanicznych:
  • badania wytrzymałościowe (m.in. statyczna próba rozciągania),
  • DMA,
 • w zakresie badania mikrostruktury:
  • mikroskopia optyczna,
  • SEM,
  • spektroskopia Ramana,
  • DSC,
  • Kąt zwilżania.

 
Kontakt:
dr inż. Rafał Molak, tel. 22 234 87 24