Kształcimy najlepiej w Polsce!

na kierunku Inżynieria Materiałowa

Ranking Studiów Inżynierskich 2022 miesięcznika Perspektywy po raz kolejny wykazał, że wydziałem, który najlepiej w Polsce kształci na kierunku Inżynieria Materiałowa jest Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Uroczystość ogłoszenia wyników rankingu odbyła się 22 czerwca 2022 roku. Wydział Inżynierii Materiałowej reprezentowała Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Joanna Zdunek. 

W Rankingu Kierunków Studiów na podium znalazło się także 21 innych kierunków prowadzonych na Politechnice Warszawskiej, w tym 16 na pierwszym miejscu.

 
Tego samego dnia ogłoszono również wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022, w którym po raz 6. z rzędu PW zajęła miejsce na podium zestawienia, a po raz 17. z rzędu okazała się najlepszą uczelnią techniczną.