Ważna informacja dla studentów I roku 2021/2022

Wizyta w Dziekanacie

  • 1) odebrania legitymacji (prosimy zabrać ze sobą wydrukowane potwierdzenie opłaty za legitymację – 22 zł, wpłatę należy dokonać na konto podane w USOSweb),
  • 2) złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy*.

* Studenci, którzy nie złożą zaświadczenia lekarskiego, nie będą mogli odebrać legitymacji studenckiej. Student, który nie posiada ważnego badania lekarskiego, może zostać niedopuszczony do udziału w zajęciach.
 
Ślubowanie akademickie
W terminie do 14 dni od rozpoczęcia semestru czyli do 14.10.2021 należy w USOSweb zaakceptować ślubowanie. Wobec osób, które nie zaakceptują ślubowania w podanym terminie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie skreślenia z listy studentów.