Godziny dziekańskie

W związku z Seminarium Nauka-Przemysł, które odbędzie się w dniu 6.10.2021, w godz. 9:00-15:00 ogłasza się godziny dziekańskie dla studentów studiów pierwszego stopnia.