Rekrutacja na studia I stopnia - składanie dokumentów

Jakie złożyć dokumenty?

Przygotujcie:

  • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) + kopię,
  • dokument tożsamości (do wglądu) + kopię,
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (takie same jak zdjęcie załączone w formie elektronicznej do IKR),
  • inne dokumenty zadeklarowane i wykorzystywane w trakcie rekrutacji, np. dyplom technika, certyfikat znajomości języka angielskiego, zaświadczenie finalisty i laureata olimpiady bądź konkursu (do wglądu) + kopie.

Wszystkie szczegóły znajdziecie w zakładce Składanie dokumentów na stronie uczelni.
  

Kiedy i gdzie złożyć dokumenty?

Od 13 do 16 lipca w godz. 9:00-15:00 w budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej w Warszawie, ul. Wołoska 141, pok. 204 (Dziekanat).

Jeśli nie złożycie w tym czasie dokumentów (bez względu na powód), to znaczy, że rezygnujecie z miejsca na liście zakwalifikowanych i – co za tym idzie – ze studiów na PW.

Pamiętajcie, że czas na składanie dokumentów jest krótki. Decyduje tu moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji Rekrutacyjnej (a nie np. data stempla pocztowego czy nadania przesyłki). Dlatego przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z dużym ryzykiem.

Wasze dokumenty może w Waszym imieniu złożyć pełnomocnik. Formularz pełnomocnictwa znajdziecie pod linkiem (formularz nie wymaga potwierdzenia notarialnego).