Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

   
  
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

mają zaszczyt zaprosić na

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Uroczystość odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku o godz. 10:00

w Auli im. Profesora Jerzego Witolda Wyrzykowskiego w Gmachu Inżynierii Materiałowej przy ul. Wołoskiej 141.

   
PROGRAM INAUGURACJI R.A. 2021/2022

 1. Hymn Państwowy
 2. Otwarcie uroczystości i powitanie gości
 3. Wystąpienie Prorektora PW
 4. Wystąpienie Dziekana WIM
 5. Uroczysta immatrykulacja
 6. Wystąpienie Przewodniczącego WRD
 7. Wystąpienie Przewodniczącego WRSS
 8. Wręczenie Nagrody Studentów „Złota Kreda”
 9. Wręczenie Dyplomów wyróżniającym się studentom
 10. Wystąpienie Prezesa SAIM
 11. Otwarcie roku akademickiego
 12. Gaudeamus
 13. Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. inż. Dariusza Katy „Addytywne formowanie - czyli jak rozwiązywać problemy technologii materiałowych”

  
Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na stronie internetowej wydziału.

Ze względu na pandemię COVID-19 ograniczono liczbę osób biorących udział w uroczystości.