Osiągnięcia doktorantów

Udział w projektach badawczych

Na Wydziale doktoranci realizują projekty badawcze międzynarodowe w ramach programu Horizon 2020 a także krajowe z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są także samodzielnymi  kierownikami projektów badawczych których lista znajduje się poniżej.

Projekty realizowane przez doktorantów WIM PW
LP TYTUŁ PROJEKTU OKRES REALIZACJI KIEROWNIK PROJEKTU RODZAJ PROJEKTU
1 Miedź o strukturze ultradrobnoziarnistej do zastosowań jako przewodzące elementy konsrukcyjne 23.07.2018 22.07.2021 mgr inż. Marta Ciemiorek Preludium 14
2 Powierzchniowa konsolidacja proszków materiałów wysokotopliwych eksponowanych na oddziaływanie z niskotemperaturową plazmą wyładowania jarzeniowego w rozpylaniu magnetronowym 23.07.2018 22.07.2021 mgr inż. Bartosz Wicher Preludium 14
3 Teoretyczne i eksperymentalne wyznaczenie właściwości transpoprtowych elektronów w magnetycznych materiałach termoelektrycznych 25.02.2019 24.02.2022 mgr inż. Paulina Kamińska Preludium 15
4 Ocena wpływu synergicznego oddziaływania białek i produktów reakcji zapalnej na szybkość degradacji materiałów tytanowych do zastosowań w implantologii kostnej 2019-02-25 2021-02-24 mgr inż. Agata Sotniczuk Preludium 15
5 "Zastosowanie obróbki laserowej do modyfikacji powierzchni tytanowych implantów słuchowych" 01.10.2019 30.09.2020 mgr inż. Donata Kuczyńska Etiuda 7
6 Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej z węglikami 01.01.2019 31.12.2021 mgr inż. Krzysztof Wasiak Lider IX
7 Badania wpływu mikrostruktury na proces reaktywnego przepływu w porowatych komponentach ogniw wysokotemperaturowych 2018.06.27 2021.06.26  mgr inż. Samih Haj Ibrahim Preludium14
8 Wpływ modyfikacji powierchni tytanu na proces mineralizacji kości, w zastosowaniach w oytolaryngologii 2017-09-01 2020-08-31 mgr inż. Donata Kuczyńska Preludium 12
9 Druk 3D funkcjonalnych kompozytów na bazie szkieł metalicznych, wytwarzanych in situ metodą selektywnego przetapaiania proszków 2017-08-28 2021-05-22 inż. Łukasz Żrodowski Diamentowy Grant
10 Badanie zależności pomiędzy stopniem krystaliczności struktury, a odpornością korozyjną biodegradowalnych stopów z układu Mg-Zn-Ca modyfikowanych dodatkami stopowymi 2017-11-03 2020-11-02 mgr inż. Monika Chlewicka Preludium 12
11 Modyfikacje powierzchniowe w postaci struktur nanorurkowych na stopach tytanu nowej generacji do zastosowań biomedycznych 2018-09-01 2020-08-31 mgr inż. Anna Majchrowicz Preludium14
12 Mikrostruktura i właściwości modelowych stopów Mg-Sn wytwarzanych w procesie modyfikowanego walcowania z udziałem odkształceń ścinających 2019-01-31 2021-01-30 mgr inż. Kamil Majchrowicz Preludium 15
13 Modelowanie segregacji helu w granicach ziaren w stopach Fe-Cr wykorzystywanych w reaktorach syntezy termojądrowej 2018-02-25 2022-02-24 mgr inż. Marcin Zemła Preludium 15
14 Modelowanie mikrostrukturalnych uwarunkowań procesów zachodzących w porowatych elektrodach węglanowego ogniwa paliwowego. 2019-09-17 2020-09-30 mgr inż. Samih Haj Ibrahim Etiuda

 

Publikacje naukowe

Doktoranci realizujący swoje badania publikują w najwyżej punktowanych czasopismach przypisanych do dyscypliny inżynieria materiałowa. Poniżej znajduje się lista publikacji z udziałem doktorantów w czasopismach za 200 i 140 pkt.

Lp Autorzy Tytuł Czasopismo Rok publikacji IF MNiSW
1 O. El-Atwani, N. Li, A. Devaraj, J.K.S. Baldwin, M.M. Schneider, D. Sobieraj, J.S. Wróbel, D. Nguyen-Manh, A. Maloy, E. Martinez Outstanding radiation resistance of tungsten-based high-entropy alloys Science Advance 2019 12,804 200
2 M. Costantini, J. Jaroszewicz, L. Kozon, K. Szlązak, W. Swieszkowski, P. Garstecki C. Stubenrauch, A. Barbetta, J. Guzowski 3D Printing of Functionally Graded Porous Materials Using On‐Demand Reconfigurable Microfluidics Angewandte Chemie 2019 12,257 200
3 A. Kosik-Kozioł, M. Costantini, A. Mróz, J. Idaszek, M. Heljak, J. Jaroszewicz, E. Kijeńska, K. Szöke, N. Frerker, A. Barbetta, J. E. Brinchmann, W. Święszkowski 3D bioprinted hydrogel model incorporating β-tricalcium phosphate for calcified cartilage tissue engineering Biofabrication 2019 7,236 140
4 J. Zygmuntowicz, M. Wachowski, P. Piotrkiewicz, A. Miazga, W.Kaszuwara, K. Konopka Characterization of Al2O3-Cu-Ni composites manufactured via CSC technique in magnetic field Composites Part B: Engineering 2019 6,864 140
5 J. Zygmuntowicz, M. Wachowski, A. Miazga, K. Konopka, W. Kaszuwara Characterization of Al2O3/Ni composites manufactured via CSC technique in magnetic field Composites Part B: Engineering 2019 6,864 140
6 A. Sotniczuk, D. Kuczyńska-Zemła, A. Królikowski, H. Garbacz Enhancement of the corrosion resistance and mechanical properties of nanocrystalline titanium by low-temperature annealing Corrosion Science 2019 6,355 140
7 M. Orłowska, E. Ura-Bińczyk, L. Olejnik, M. Lewandowska The effect of grain size and grain boundary misorientation on the corrosion resistance of comercially pure aluminium Corrosion Science 2019 6,355 140
8 K. Dydek, P.Latko-Durałek, A. Boczkowska, M. Sałaciński, R.Kozera Carbon Fibre Reinforced Polymers modified with thermoplastic nonwovens containing multi-walled carbon nanotubes Composites  Science and Technology 2019 6,309 140
9 S. Haj Ibrahim, J. Skibiński, G.J. Oliver, T. Wejrzanowski Microstructure effect on the permeability of the tape-cast open-porous materials Materials & Design 2019 5,77 140
10 C. Rinoldi, M. Costantini, E. Kijeńska-Gawrońska, S. Testa, E. Fornetti, M. Heljak, M. Ćwiklińska, R. Buda, J. Baldi, S. Cannata, J. Guzowski, C. Gargioli, A. Khademhosseini, W. Swieszkowski Effects of Mechanical and Biochemical Stimulation on Stem Cell Alignment on Cell‐Laden Hydrogel Yarns Advanced Healthcare Materials 2019 5,76 140
12 A. Rozmysłowska-Wojciechowska, T. Wojciechowski, W. Ziemkowska, L. Chlubny, A. Olszyna, A. Jastrzębska Surface interactions between 2D Ti3C2-Ti2C Mxenes and lysozyme Applied Surface Science 2019 5,155 140
14 R. Chodun, L. Skowronski, S. Okrasa, B.Wicher, K. Nowakowska-Langier, K. Zdunek Optical TiO2 layers deposited on polymer substrates by the Gas Injection Magnetron Sputtering technique Applied Surface Science 2019 5,155 140
15 A.Rybak, A. Rybak, W. Kaszuwara, M. Nyc,               M. Auguścik Metal substituted sulfonated poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) hybrid membranes with magnetic fillers for gas separatio Separation and Purification Technology 2019 5,107 140
16 A. Szuplewska, D. Kulpińska, A. Dybko, A.M. Jastrzębska, T. Wojciechowski, A. Rozmysłowska-Wojciechowska, M. Chudy, I. Grabowska-Jadach, W. Ziemkowska, Z. Brzózka, A. Olszyna 2D Ti2C(Mxene) as a novel highly efficent and selective agent for photothermal therapy Materials Science and Engineering C 2019 4,96 140
17 K. Szlązak, V. Vass, P. Hasslinger, J. Jaroszewicz, A. Dejaco, J. Idaszek, S. Scheiner, C. Hellmich, W. Swieszkowski X-ray physics-based CT-to-composition conversion applied to a tissue engineering scaffold, enabling multiscale simulation of its elastic behavior Materials Science and Engineering C 2019 4,96 140
18 J. Rogowska Tylman, Janis Locs, Ilze, Salma, B. Woźniak, M. Pilmane, V. Zalite, J. Wojnarowicz, A. Kędzierska-Sar, T. Chudoba, K. Szlązak, A. Chlanda, W. Święszkowski, A. Gedanken. W. Łojkowski In vivo and in vitro study of a novel nanohydroxyapatite sonocoated scaffolds for enhanced bone regeneration Materials Science and Engineering C 2019 4,96 140
19 J. Jaroszewicz, J. Idaszek, E. Choinska. K. Szlazak, A. Hyc, A. Osiecka-Iwan, W. Swieszkowski, S. Moskalewski Formation of calcium phosphate coatings within polycaprolactone scaffolds by simple, alkaline phosphatase-based method Materials Science and Engineering C 2019 4,96 140
20 B. Wysocki, J. Idaszek, J. Buhagiar, K. Szlazak, T. Brynk, K. J. Kurzydłowski, W. Święszkowski The influence of chemical polishing of titanium scaffolds on their mechanical strength and in-vitro cell response Materials Science and Engineering 2019 4,96 140
21 T. Wojciechowski, A. Rozmysłowska-Wojciechowska, G. Matyszczak, M. Wrzecionek, A. Olszyna, A. Peter, A. Mihaly-Cozmuta, C. Nicula, L. Mihaly-Cozmuta, S. Podsiadło, D. Basiak, W. Ziemkowska, A. Jastrzębska Ti2C Mxenes modifiedwith ceramic oxide and noble metal nanoparticles: synthesis,morphostructural properties and high photocatalytic activity Inorganic Chemistry 2019 4,85 140
25 A. T. Krawczyńska, P. Suchecki, B. Adamczyk-Cieslak, B. Romelczk-Baishya, M. Lewandowska Influence of high hydrostatic pressure annealing on the recrystallization of nanostructured austenitic stainless steel Materials Science and Engineering A 2019 4,081 140
26 P. Bazarnik, S. Nosewicz, B. Romelczyk-Baishya, M. Chmielewski, A. Strojny-Nedza, J. Maj, Y. Huang, M. Lewandowska, T.G. Langdon Effect of spark plasma sintering and high-pressure torsion on the microstructural and mechanical properties of a Cu-SiC composite Materials Science and Engineering A 2019 4,081 140
27 B. Adamczyk-Cieślak, M. Koralnik, R. Kuziak, T. Brynk T. Zygmunt, J. Mizera Low-cycle fatigue behaviour and microstructural evolution of pearlitic and bainitic steels Materials Science and Engineering: A 2019 4,081 140
28 K. Majchrowicz, Z. Pakieła, T. Brynk, B. Romelczyk-Baishya, M. Płocińska, T. Kurzynowski, E. Chlebus Microstructure and mechanical properties of Ti-Re alloys manufactured by selective laser melting Materials Science and Engineering A 2019 4,081 140
29 W. Chromiński, K. Majchrowicz, M. Lewandowska Microstructural response to compression deformation of ultrafine-grained aluminum with various microstructures Materials Science and Engineering A 2019 4,081 140
30 T. Cygan, J. Woźniak, M. Petrus, B. Adamczyk-Cieślak, M. Kostecki, A. Olszyna The effect of microstructure evolution on mechanical properties in novel alumina-montmorillonite composites International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 2019 2,794 140