Zakład Inżynierii Powierzchni
Gmach Nowy Technologiczny ul Narbutta 85, pok. 11
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, inżynieria biomedyczna, 2013
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2019
   

Działalność naukowa

Modyfikacja powierzchni stopów z pamięcią kształtu NiTi w aspekcie zastosowań w medycynie; biomateriały; kształtowanie biozgodności materiałów metodami inżynierii powierzchni, w tym w procesach obróbek jarzeniowych w niskotemperaturowej plazmie.
 

Publikacje

 1. Justyna Witkowska, Michał Tarnowski, Emilia Choińska, Marek Kulpa, Jacek Szade, Gerhard Raugh, Wojciech Święszkowski, Tadeusz Wierzchoń, Plasma modification of carbon coating produced by RF CVD on oxidized NiTi shape memory alloy under glow-discharge conditions, Materials 14 (2021) 4842
 2. Michał Tarnowski, Justyna Witkowska, Jerzy Morgiel, Witold Jakubowski, Bogdan Walkowiak, Tomasz Borowski, Tadeusz Wierzchoń, Formation of nitrogen doped titanium dioxide surface layer on NiTi shape memory alloy, Materials 14, 6 (2021) 1575
 3. Justyna Witkowska, Janusz Kamiński, Tomasz Płociński, Bogusław Rajchel, Tomasz Borowski, Tadeusz Wierzchoń, Microstructural and corrosion resistance characterisation of NiTi shape memory alloy modified at low-temperature plasma with carbon coatings produced via RFCVD and IBAD methods, Corrosion Engineering, Science and Technology 54 (2019) 673-677
 4. Tadeusz Wierzchoń, Justyna Witkowska, Jerzy Morgiel, Agnieszka Sowińska, Michał Tarnowski, Elżbieta Czarnowska, Modification of titanium and its alloys implants by low temperature surface plasma treatments for cardiovascular applications, Inżynieria Materiałowa – Materials Engineering 4, 224 (2018) 130-139
 5. Adrian Chlanda, Justyna Witkowska, Jerzy Morgiel, Katarzyna Nowińska, Emilia Choińska, Wojciech Swieszkowski, Tadeusz Wierzchoń, Multi-scale characterization and biological evaluation of composite surface layers produced under glow discharge conditions on NiTi shape memory alloy for potential cardiological application, Micron 114 (2018) 14-22
   

Osiągnięcia

Nagrody

 • 2020 - Nagroda Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego za najlepszą pracę doktorską z dziedziny inżynierii materiałowej za rok 2019