VII Zjazd Absolwentów

14 października 2016, Warszawa

W dniu 14 października 2016, Absolwenci Inżynierii Materiałowej PW po czterech latach przerwy, znowu mieli okazje spotkać się na Zjeździe Absolwentów. To spotkanie tak, jak i dwa poprzednie, rozpoczęto w budynku Wydziału przy ul. Wołoskiej 141, a później kontynuowano w pubie Żaczek. W Zjeździe wzięło udział ponad 50 osób.

Wśród uczestników byli przedstawiciele absolwentów z różnych roczników, ale przeważali absolwenci z połowy lat osiemdziesiątych XX wieku. Zjazd rozpoczął się od wystąpień Prezesa, Przemysława Wójcika i Dziekana WIM, Jarosława Mizery. Pierwsza część Zjazdu trwała dłużej niż przewidywano z dwóch powodów. Pierwszy, to bardzo interesujący wykład, który wygłosił dr inż. Łukasz Wierzbicki, po którym nastąpiła duża liczba pytań.

Drugim powodem była decyzja Dziekana, który postanowił wszystkim uczestnikom Zjazdu wręczyć metale ufundowane z okazji 25-lecia powstania Wydziału Inżynierii Materiałowej. Część pierwszą zakończono grupowym zdjęciem uczestników Zjazdu. Następnie uczestnicy przeszli do pubu Żaczek znajdującego się w akademiku o tej samej nazwie, sąsiadującym z Wydziałem. Jeszcze w trakcie spotkania udało się wręczyć wszystkim pamiątkę ze Zjazdu – zrobione chwilę wcześniej zdjęcie, odpowiednio zmniejszone i umieszczone w ramce z uchwytem magnetycznym. Ta część imprezy nie miała ograniczeń czasowych.