V Zjazd Absolwentów

30 maja 2008, Warszawa

V Zjazd Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW odbył się 30 maja. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 19.00 w Auli im. prof. Jerzego W. Wyrzykowskiego w budynku WIM przy ul. Wołoskiej 141. Otworzył je Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Przemysław Wójcik. Powitał członków honorowych SAIM PW oraz gościa – wiceprezesa Jerzego Baranowskiego ze Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej oraz wszystkich zebranych.

W imieniu władz Wydziału uczestników powitał dziekan WIM prof. dr hab. Jerzy Szawłowski. Głos zabrał również wiceprezes SAiPPW Jerzy Baranowski. Przemysław Wójcik przypomniał, że Walne Zgromadzenie członków SAIM PW, które odbyło się w czasie III Zjazdu w Miedzeszynie w 2000 roku, podjęło decyzją, aby dziekani Wydziału zostawali członkami honorowymi Stowarzyszenia. Poprosił zatem o przyjęcie statusu członka honorowego prof. nzw. dr hab. Jerzego Szawłowskiego.

W dalszej części spotkania zebrani wysłuchali wykładu przedstawionego przez dr Zbigniewa Pakiełę. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać obecne wyposażenie Wydziału oraz główne kierunki prowadzonych badań. Po wykładzie wywiązała się dyskusja świadcząca o dużym zainteresowaniu absolwentów obecnym stanem Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Następnie uczestnicy Zjazdu przeszli przed wejście do budynku aby wykonać pamiątkowe zdjęcie. Był to krótki przystanek w drodze do Domu Studenckiego „Żaczek”, gdzie mieści się pub o tej samej nazwie. Właśnie tam miała miejsce dalsza część spotkania. Rozpoczęto ją od spontanicznego przemeblowania pubu tak, aby poszczególne roczniki mogły zmieścić się przy wspólnych stołach. Okazało się to niepotrzebne, ponieważ po krótkim czasie podział ten okazał się zbędny i w czasie trwania imprezy stopniowo zanikał. Tak jak w czasie poprzednich zjazdów dominowali absolwenci, którzy kończyli studia przed rokiem 1990. Tym razem grupa przedstawicieli młodszych roczników była znacznie większa. W Zjeździe wzięli udział również przedstawiciele Samorządu Studentów. V Zjazd Absolwentów, chociaż planowany jako jednodniowy, zakończył się 31 maja.