Spotkanie Absolwentów rocznika 2009

22 listopada 2019, Warszawa

Zapoczątkowane w 2018 roku spotkania z absolwentami, którzy ukończyli studia 10 lat wcześniej, stają się tradycją Wydziału Inżynierii Materiałowej. Dnia 22 listopada 2019 roku, w budynku Wydziału, miało miejsce spotkanie z absolwentami rocznika 2009. Z zaproszonych 55 osób w spotkaniu wzięło udział 25 absolwentów (45% rocznika!). Byli także obecni przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele Biura Karier PW oraz władze dziekańskie i pracownicy Wydziału.

W pierwszej części spotkania jego uczestnicy mówili o swoich karierach zawodowych i obecnym miejscu pracy. Tylko 3 osoby z przybyłych absolwentów deklarowały, że ich praca jest mało związana z kierunkiem ukończonych studiów. Aż 11 uczestników spotkania ma już tytuł doktora, a kilkoro z nich jest w trakcie studiów doktoranckich. Zebrani wypełnili również ankiety, które po opracowaniu pozwolą bliżej zapoznać się z karierami zawodowymi absolwentów Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Druga, mniej oficjalna, część spotkania była poświęcona pogłębieniu kontaktów zawodowych i towarzyskich między absolwentami, a także omówieniu możliwości ich współpracy zawodowej z Wydziałem.