Spotkanie Absolwentów XXI wieku

5 czerwca 2009, Warszawa

Spotkanie to miało miejsce 5 czerwca 2009 r. w budynku Wydziału przy ul. Wołoskiej 141 oraz w pubie „Żaczek”. Po rejestracji uczestników odbyła się pierwsza część spotkania, którą otworzył Dziekan Wydziału prof. Jerzy Szawłowski. Była ona poświęcona głównie zapoznaniu absolwentów z historią Stowarzyszenia oraz jego celami i działalnością.

Przed druga częścią spotkania zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie uczestników. Niestety nie przedstawia ono wszystkich obecnych w drugiej części spotkania. Ponieważ imprezę zaplanowano na dzień powszedni, wielu uczestników przybyło dopiero w czasie spotkania w pubie. Spotkanie zakończyło się po północy. Można się spodziewać, że większość jego uczestników zostanie członkami SAIM PW.