IV Zjazd Absolwentów

5-6 czerwca 2004, Nadarzyn

W dniach 5-6 czerwca odbył się IV Zjazd Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy spotkali się w Nadarzynie w hotelu „Perła Leśna”. W Zjeździe wzięło udział blisko 50 osób. Po rejestracji i pierwszych spotkaniach nadszedł moment uroczystego otwarcia IV Zjazdu.

Dokonał tego przewodniczący Zarządu SAIM PW, Przemysław Wójcik. Powitał zaproszonych członków honorowych SAIM PW: prof. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego, prof. Tadeusza Kulika i prof. Eugeniusza Tyrkla oraz gościa prof. Władysława Pawlickiego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej oraz wszystkich zebranych. Uczestników w imieniu Wydziału Inżynierii Materiałowej PW powitał prodziekan Zbigniew Pakieła.

Po uroczystości otwarcia Zjazdu Uczestnicy spotkali się w hotelowej restauracji na obiedzie. Przy stołach początkowo można było zauważyć podział na poszczególne roczniki, jednak w miarę upływu czasu był on coraz mniej dostrzegalny.

Po obiedzie Uczestnicy Zjazdu zebrali się w sali konferencyjnej. Spotkanie prowadził dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej PW prof. Tadeusz Kulik. Zebrani wysłuchali wykładu prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego pt. „Rola nauki i badań materiałowych we współczesnym przemyśle”. Profesor K. Kurzydłowski zilustrował zwoją prezentację między innymi przykładami obecnie prowadzonych na Wydziale prac na rzecz przemysłu. Podkreślił, że możliwość współpracy nie zależy od wielkości zakładu przemysłowego ani branży jaką reprezentuje. Współpraca pomiędzy instytucjami naukowymi a przemysłem powinna istnieć wszędzie tam, gdzie są problemy do rozwiązania. Przedstawił też skrótowo obecną politykę Komitetu Badań Naukowych, której celem jest wspieranie takich wspólnych działań.

W dyskusji, jaka wywiązała się po wykładzie, głos zabrał również prof. dr hab. Władysław Pawlicki, były dziekan Wydziału Mechatroniki, a obecnie kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej. Jako Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej, prof. W. Pawlicki stwierdził, że w czasie spotkań absolwenckich można wyróżnić dwa nurty w dyskusjach. Pierwszy z nich, nazwany „kombatanckim” dotyczy wspomnień z czasów studiów. Drugi to odnawianie kontaktów z myślą o przyszłości a zwłaszcza o możliwościach współpracy zawodowej. Stwierdzenie to wydaje się bardzo ważne, bo chociaż sama możliwość spotkania, dawno nie widzianych, przyjaciół jest wystarczającym powodem do uczestniczenia w zjazdach absolwentów, to nawiązane kontakty mogą być bardzo ważne w życiu zawodowym. Do działań w tym kierunku zmierzały również słowa byłego prezesa Zarządu SAIM Mieczysława Maciążka. Jako prezydent Klubu Rotary Warszawa City zadeklarował on możliwość ufundowania stypendiów dla Polaków mieszkających poza granicami kraju, chcących studiować na Wydziale Inżynierii Materiałowej. O możliwościach współpracy mówił również Andrzej Urbański, prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Austrii.

Ostatnim punktem programu w pierwszym dniu IV Zjazdu była kolacja przy grillu.

IV Zjazd Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej zakończył się następnego dnia, 6 czerwca.