I Zjazd Absolwentów

1 czerwca 1979, Warszawa

Dnia 1 czerwca 1979 roku odbyło się Spotkanie Absolwentów Instytutu Inżynierii Materiałowej PW, które później zostało uznane za I Zjazd Absolwentów. Spotkanie miało miejsce w przyziemiu Gmachu Starego Technologicznego. Wzięli w nim udział nie tylko absolwenci Instytutu Inżynierii Materiałowej ale również absolwenci specjalności „Metaloznawstwo i obróbka cieplna” i „Metalurgia materiałów półprzewodnikowych”, którzy ukończyli studia w ramach jednostek poprzedzających powstanie IIM.

Inicjatorami spotkania byli dr inż. Tadeusz Wierzchoń i dr inż. Piotr Zieliński, a z ramienia studentów Marek Sartowski.W programie Spotkania znalazło się: wystąpienie doc. dr hab. inż. Macieja Grabskiego, wystąpienie dr inż. Tadeusza Wierzchonia, wystąpienie mgr inż. Weroniki Downarowicz, a po dyskusji miało miejsce Spotkanie towarzyskie wraz z recitalem piosenkarskim Jacka Kaczmarskiego. W Spotkaniu wzięło udział ponad stu absolwentów.

Informacje o Spotkaniu zaczerpnięto z publikacji: E. Tyrkiel, Geneza Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej 1970-1991, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.