Wakacje letnie

Zgodnie z harmonogramem roku akademickiego 2022/2023, wakacje letnie trwają od 1 lipca do 1 września 2023 roku.
 

Najbliższe ważne daty:

  • początek jesiennej sesji egzaminacyjnej - 02.09.2023 r. (sobota),
  • egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic - 02.09.2023 r. (sobota),
  • termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia - 10.09.2023 r. (niedziela),
  • ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej - 15.09.2023 r. (piątek),
  • termin złożenia pracy dyplomowej na studiach II stopnia - 15.09.2023 r. (piątek),
  • początek okresu rejestracyjnego - 16.09.2023 r. (sobota),
  • ostatni dzień okresu rejestracyjnego - 29.09.2023 r. (piątek),
  • ostatni dzień roku akademickiego, koniec semestru letniego - 30.09.2023 r. (sobota).