Zakres kompetencji

ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA

Zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń ciśnieniowych i zbiorników jest możliwe dzięki kompleksowej ocenie ich stanu technicznego oraz monitorowaniu newralgicznych elementów konstrukcyjnych stanowiących potencjalne miejsca zagrożenia awarią.
 

WYDŁUŻENIE CZASU BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

Wdrażamy autorskie Programy Kontroli Eksploatacyjnej opracowywane indywidualnie dla każdego urządzenia, pozwalające na wydłużenie czasu pomiędzy remontami oraz prognozowanie żywotności aparatu.
 

UWOLNIENIE REZERW PRODUKCYJNYCH

Uwolnienie rezerw zdolności produkcyjnych istniejącego potencjału jest możliwe w drodze optymalizowania czasookresów planowych przerw w pracy urządzeń, wydłużenia czasu eksploatacji między tymi przerwami oraz eliminacji niekontrolowanych przerw awaryjnych.
 

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM TECHNICZNYM

Prowadzimy nadzór nad badaniami okresowymi i przeglądami technicznymi. Monitorujemy poprawność działania infrastruktury technicznej. Prowadzimy doradztwo techniczne w zakresie optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych, analizy pracy urządzeń pomiarowych oraz opracowywania technologii napraw i modernizacji.