dr inż. Radosław Karczewski

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Nowy Technologiczny ul Narbutta 85, pok. 2
 

Wykształcenie

  • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2010
  • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2017
     

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z badaniami nieniszczącymi oraz zjawiskami degradacji materiałów. Ukierunkowane są między innymi na rozwój i aplikacje zaawansowanych metod NDT w przemyśle energetycznym, rafineryjno-petrochemicznym, lotniczym oraz inżynierii lądowej. Stosowane metody badawcze obejmują konwencjonalne i zaawansowane metody badań nieniszczących, a zwłaszcza badania metodą emisji akustycznej i wizualną. Prowadzanie ekspertyz technologicznych i materiałowych dla przemysłu.
 

Osiągnięcia

  • Certyfikat III-go stopnia z badań ultradźwiękowych (AT-3) zgodnie z PN-EN ISO 9712
  • Certyfikat II-go stopnia z badań wizualnych (VT-2) w sektorze 6 i 7, zgodnie z PN-EN ISO 9712 (UDT CERT)
  • Dyplom ukończenia studium podyplomowego na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej: "Badania nieniszczące w praktyce przemysłowej - metodyka i zastosowania”